GARANTIE

INEVA DESIGN is aangesloten bij én erkend door de Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM). Hierdoor heeft u veel extra zekerheden. Om te beginnen voldoet onze uitgebreide, eigen productgarantie aan de strenge CBM-voorwaarden. Alleen specifieke klachten over het gebruik en de producteigenschappen zijn van deze garantie uitgesloten.

 

Met gebruikmaking van uit Duitsland ingevoerde elektronica, die waar nodig en gewenst worden ingebouwd, en het gebruik van uitsluitend duurzame materialen, dragen al onze producten het stempel ‘handcrafted’, Harderwijk, Holland.

 

Deze werkwijze waarborgt degelijkheid, overtuigd van die degelijkheid bieden wij een standaard garantie van vijf jaar voor al onze producten i.p.v. de gehanteerde 3 jaar volgens de CBM voorwaarden.

 

*De garantiebepalingen zijn gebaseerd op normaal gebruik. Gebruikt u een product niet op de normale manier en zorgt dit ervoor dat het product kapot gaat, dan heeft u geen recht op garantie.

BEWIJS NORMAAL GEBRUIK

Om garantie te claimen is het verstandig om, indien mogelijk, binnen zes maanden na aankoop melding te maken van de gebreken in het gekochte product. Indien er binnen zes maanden na de aankoop van het product gebreken ontstaan dan mag u er vanuit gaan dat het gebrek bij de aankoop van het product al aanwezig was. Ineva Design moet bewijzen dat dit niet het geval is, als zij het hier niet mee eens is. Ineva Design zal dus moeten bewijzen dat het product kapot is gegaan doordat het product niet goed is gebruikt of dat u het kapot hebt gemaakt. Als het gebrek zich later dan zes maanden na aankoop voordoet moet u zelf bewijzen dat u het product normaal hebt gebruikt en dat u het gebrek niet zelf hebt veroorzaakt. Ook als een gebrek zich na bijvoorbeeld vier maanden voordoet, maar u klaagt pas na iets meer dan zes maanden, dan moet u dit bewijzen. Zorg dus altijd dat u zo snel mogelijk Ineva Design contacteert als u een gebrek constateert.

SLIJTAGE

Producten slijten. Slijtage is relevant voor de garantie op een product. Sommige producten moeten frequent worden onderhouden om ze bruikbaar te houden. U moet dus ook rekening houden met slijtage. Als het normaal is dat bepaalde aspecten van een product slijten, zoals bekleding van een product, dan kunt u hiervoor geen garantie inroepen, tenzij de slijtage te snel optreed.