DISCLAIMER

INEVA DESIGN accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ineva Design is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Ineva Design. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Ineva Design. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Ineva Design is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Ineva Design die op deze site van toepassing zijn.